با توجه به شرایط مختلف خاکی

کپی این مطلب فقط باذکر منبع مجاز می باشد. منبع: Grleaf.ir

 

شرایط

کمبود عناصر

 

خاکهای سرد

N

P

S

Fe

Zn

 

 

خاکهای اشباع

N

P

K

Fe

Zn

 

 

خاکهای قلیایی

Cu

Fe

Mn

Zn

 

 

 

خاکهای اسیدی

S

Ca

Mg

 

 

 

 

خاکهای فشرده

P

K

Mg

 

 

 

 

خاکهای خشک

P

K

S

B

 

 

 

خاکهای غنی از مواد آلی

K

Cu

Mn

 

 

 

 

خاکهای شنی

S

Mg

K

B

Mn

 

 

خاکهای با کلسیم بالا

P

Fe

 

 

 

 

 

خاکهای با فقر مواد آلی

S

K

P

B

Zn

 

 

خاکهای با منگنز بالا

Ca

 

 

 

خاکهای با منگنز پایین

Ca

Mg

 

 

 

/ 0 نظر / 118 بازدید